Ty Tu i Teraz

Wsparcie krótkoterminowe

Wsparcie krótkoterminowe jest procesem podobnym do psychoterapii, jednak zwykle krótszym i skoncentrowanym na konkretnym problemie czy sytuacji. Może na przykład być sposobem na rozpoznanie problemów w związku, dylematów życiowych. Wsparcie krótkoterminowe może też być pomocą w trudniejszej sytuacji życiowej, jak śmierć kogoś bliskiego, rozstanie czy zmiana pracy.

Każde spotkanie trwa 50 minut i odbywa się regularnie raz w tygodniu. Proces wsparcia krótkoterminowego trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.