Ty Tu i Teraz

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Jej długość oraz charakter zależą od indywidualnych potrzeb każdego Klienta, a także od jego gotowości do pracy. Podczas kilku pierwszych sesji koncentrujemy się wspólnie na wyodrębnieniu celu terapii. Zapoznaję Klienta z moimi metodami pracy i z zasadami, których będziemy się trzymać. Jest to czas na wzajemne poznanie się oraz zrozumienie potrzeb Klienta i trudności, z jakimi się boryka. Na kolejnych spotkaniach koncentrujemy się już na celu terapii. W toku psychoterapii Klient doświadcza pogłębienia świadomości i rozwoju, co może skutkować potrzebą zmiany lub uszczegółowienia celu terapii tak, by była ona najbardziej efektywna.

Wśród celów terapii, które podają Klienci, są m.in:

  • potrzeba lepszego poznania siebie
  • polepszenie funkcjonowania w relacjach
  • zmniejszenie trudności w przeżywaniu emocji
  • praca nad zaburzeniami lękowymi (fobie, panika)
  • praca nad zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój)
  • wsparcie w kryzysach lub w trudnych sytuacjach życiowych
  • praca nad zmniejszeniem objawów psychosomatycznych

Każde spotkanie trwa 50 minut i odbywa się zwykle co tydzień o stałej porze.