Ty Tu i Teraz

Psychoterapia Gestalt

Każdy z nas napotyka problemy. W większości przypadków jesteśmy w stanie poradzić sobie z nimi sami. Są jednak sytuacje, w których doświadczamy trudności tak dużych, że emocje z nimi związane wydają się nie do zniesienia. Reagujemy na to w indywidualny sposób: mogą to być trudności w nawiązywaniu czy utrzymywaniu relacji, w innym przypadku możemy odczuwać przygnębienie, doświadczać stanów lękowych lub paniki, albo nawet pogrążyć się w depresji. Możemy wręcz doświadczyć chronicznego bólu fizycznego lokalizującego się w różnych miejscach ciała (migreny, bóle narządowe, pleców itp.). Reakcjom tym towarzyszy co najmniej poczucie dyskomfortu, a najczęściej stanowią one istotne utrudnienie w codziennym życiu. Nasz dobrostan jest wyraźnie zachwiany. Niektórzy będą sobie radzić z tym na zasadzie leczenia skutków: tak jak na ból głowy zażywają tabletkę, nie wnikając w przyczyny jego powstania, tak za rozwiązanie problemów w relacjach z innymi uważają unikanie kontaktu z ludźmi, a za „środek” na przygnębienie – alkohol, czy czasem inne mocniejsze używki. Nie próbują jednak dojść, gdzie jest źródło tego przygnębienia, czy przyczyna problemów w relacjach z innymi. Być może dzieje się tak, bo jesteśmy zabiegani, mało wsłuchani w siebie, a może dlatego, że dochodzenie do tego źródła jest zbyt bolesne.

Faktyczne przyczyny naszych trudności życiowych, mogą być związane z tzw. twórczymi przystosowaniami, które w dzieciństwie spełniały swoje zadanie, ale w dorosłym życiu mogą stanowić przeszkodę w dalszym rozwoju. Ten rozwój, a więc wprowadzanie zmian na lepsze,  jest potrzebą każdego człowieka. Aby zmiana była możliwa, potrzebujemy rozwinąć w sobie swobodę wyboru nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania. Trzeba zacząć od tego, aby uświadomić sobie nasz aktualny stan. Kierowanie uwagi na chwilę obecną, na „tu i teraz”, bycie świadomym tego, co się we mnie dzieje, pełne uświadomienie sobie doznań cielesnych, emocji i myśli jest sensem psychoterapii Gestalt.

U podstaw podejścia Gestalt leży założenie, że każdy zdrowy człowiek funkcjonuje na zasadzie równowagi między podstawowymi aspektami jego „ja”, czyli ciałem, umysłem i duchem. W procesie psychoterapii dążę więc do tego, aby mój Klient powrócił do tej równowagi. Nie odbywa się to na zasadzie dostarczania gotowych recept na poradzenie sobie z daną sytuacją czy trudnością. W Gestalcie zakładamy, że każdy dysponuje wszystkimi potrzebnymi zasobami i umiejętnościami, by radzić sobie w życiu. Ja wspieram moich Klientów uświadamiając im ten fakt i pomagając w zdobyciu pewności, że mogą do tych zasobów sięgać z korzyścią dla własnego rozwoju.

Więcej szczegółowych informacji o psychoterapii Gestalt na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.