Ty Tu i Teraz

O mnie

Nazywam się Lidia Bednarczyk. Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, a wcześniej psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym EAGT.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Pracuję z osobami, które mają problemy emocjonalne (złość, lęk, stres, depresja), zaburzenia nerwicowe, trudności w relacjach, przeżywają kryzys, żyją w poczuciu straty, czy zmagają się z problemami psychosomatycznymi. Wspieram także rodziców w procesie wychowania dzieci.

W pracy odwołuję się do założeń psychoterapii Gestalt. Szczególną wagę przykładam do budowania relacji opartej na zaufaniu i szacunku do każdego człowieka oraz do jego sytuacji życiowej. Kieruję się zasadą, że Klient aktywnie i twórczo uczestniczy w procesie terapeutycznym. Moją rolą w tym procesie jest wsparcie Klienta by pozostając w zgodzie z samym sobą, mógł rozwijać swoją świadomość i odnajdywał lepsze sposoby funkcjonowania.  W procesie psychoterapii dążę do przywrócenia naturalnej harmonii człowieka poprzez zintegrowanie wszystkich aspektów jego natury: ciała, umysłu, ducha i emocji.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyte m.in. w prywatnym gabinecie oraz w placówkach socjoterapeutycznych, gdzie także prowadzę spotkania indywidualne i grupowe z dziećmi oraz rodzicami.

Wciąż doskonalę swoje umiejętności zawodowe, biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach oraz w regularnej superwizji, m.in.:

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwojga dorosłych dzieci. Lubię tańczyć, czytać dobre książki, a gdy pogoda dopisuje, żegluję z mężem po Morzu Bałtyckim.