Ty Tu i Teraz

Psychoterapia par

Psychoterapia par jest adresowana do osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, które doświadczają kryzysów w relacji. Podstawowym celem jest tu poprawa jakości tej relacji. W trakcie terapii wspieram parę w dążeniu do zbudowania wzajemnego zrozumienia i szacunku. Partnerzy wypracowują metody komunikacji i bazę umiejętności, która pozwoli im konstruktywnie rozwiązywać problemy i unikać kryzysów w przyszłości.

W poważnych sytuacjach kryzysowych ten rodzaj terapii może pomóc parze w podjęciu decyzji o pozostaniu w związku. Czasami może też być przyczynkiem do kontynuacji terapii w trybie indywidualnym przez jednego z partnerów.

Każde spotkanie trwa 90 minut i odbywa się zazwyczaj co 2 tygodnie o stałej porze.