Ty Tu i Teraz

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W psychoterapii dzieci i młodzieży przebieg spotkania jest zawsze dostosowany do wieku oraz potrzeb dziecka. Podczas pierwszej sesji, w której poza dzieckiem uczestniczą też rodzice, zbieram informacje na temat dotychczasowego rozwoju dziecka i trudności, z jakimi ono się boryka. W kolejnych spotkaniach uczestniczy już tylko dziecko, ale mniej więcej raz na miesiąc w sesji biorą udział także rodzice. Osiągnięcie pozytywnych rezultatów terapii w dużym stopniu zależy od dobrej współpracy z nimi.

Pierwsze sesje indywidualne służą tworzeniu atmosfery zaufania i budowaniu relacji. Ten czas poświęcam na odkrycie zasobów dziecka oraz poznanie obszarów, w których dziecko ma ograniczenia. W toku terapii zajmuję się rozwijaniem jego kompetencji w tych obszarach. Np. gdy dziecku zdarzają się wybuchy złości, uczę je sposobów jej wyrażania, tak aby z jednej strony były one społecznie akceptowalne, a z drugiej by nie prowadziły do izolacji dziecka.

Lista problemów, z jakimi najczęściej zmagają się moi młodsi Klienci:

 • lęk
 • niska samoocena
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • uczucie osamotnienia i depresji
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • problemy z nauką

Pracując z dziećmi i młodzieżą, wykorzystuję elementy Terapii Gestalt Play, m.in.:

 • psychorysunek
 • psychodramę
 • zabawę pacynkami
 • pracę z piaskiem i gliną
 • relaksację i pracę z oddechem

Każde spotkanie trwa 50 minut i odbywa się zwykle co tydzień o stałej porze.